heelkundig >

criteria

criteria

De criteria zoals wij die in ons ziekenhuis gebruiken voor de chirurgie, zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde normen:

 • Leeftijd
  Vanaf 18 jaar. Ingrepen bij kinderen zijn op dit moment nog niet standaard. Ons team volgt de evolutie hierin op de voet. Voor een minderjarige patiënt wordt een eventuele ingreep alleszins voorafgegaan door een uitgebreid screening onderzoek
 • BMI*
  > 40 kg/m²
  > 35 kg/m², met ernstige begeleidende aandoeningen (diabetes, therapieresistente hypertensie, sleepapnoe)
 • Duur obesitas
  in de regel dient het overgewicht reeds méér dan 5 jaar aanwezig te zijn.
 • Voorafgaande vermageringspogingen
  hoe meer ernstige en begeleide pogingen iemand ondernam, hoe groter de indicatie om chirurgie uit te voeren. Bovendien is het bereikte resultaat al een richtlijn naar het type ingreep.

* BMI is een manier om uw overgewicht in te schatten, en is een uitdrukking van de verhouding tussen uw gewicht en uw lengte. U kan uw BMI berekenen door uw gewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lengte (in meters), of via de BMI calculator.

Wat voor wie?

Er zijn héél wat factoren die bepalen of en welke operatie voor een patiënt het meest aangewezen is. Zo wordt er rekening gehouden met de BMI, de leeftijd, het risicopatroon, het eetgedrag, de voorgeschiedenis, de compliance (de acceptatie van veranderingen van levensstijl) en de resultaten van preoperatieve onderzoeken.

Het is dan ook weinig zinvol om hier algemene regels op een rijtje te zetten. De uiteindelijke beslissing is immers altijd het resultaat van een combinatie van al deze factoren. Zoals overgewicht voor iedereen anders is, zo zal ook de oplossing ervoor individueel moeten worden bepaald.

 
Wordt de operatie terugbetaald?

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer