heelkundig >

laparoscopie

laparoscopie

Alle vermageringsoperaties(zoals hieronder beschreven) gebeuren in het H.Hartziekenhuis in de regel laparoscopisch: met een kijkoperatie. Voor een kijkoperatie wordt de patiënt altijd onder narcose gebracht. Via een klein sneetje (meestal op de middellijn, iets boven de navel) in de buikwand, brengt de chirurg een kleine camera in de buik. Enkele bijkomende sneetjes laten hem nu toe om fijne instrumenten naar binnen te brengen waarmee de ingreep kan worden uitgevoerd.

De vele voordelen van een kijkoperatie zijn intussen genoegzaam bekend: minder pijn na de operatie, minder complicaties, minder lang ziekenhuisverblijf, minder lange werkonbekwaamheid, mooier esthetisch resultaat,…. Ook elke kijkoperatie heeft een risico op complicaties. Bij elke kijkoperatie is er een kleine kans dat een open ingreep noodzakelijk is, uw chirurg kan die kans bij u toelichten.

Na een operatie kan men in de regel dezelfde dag uit bed en starten met voeding.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer