heelkundig > maagband >

complicaties

complicaties

Zoals bij elke operatie, kan er ook bij een maagbandoperatie iets fout gaan. De complicaties kunnen algemeen heelkundig zijn of specifiek voor de maagband.

 • algemeen heelkundige complicaties:
  wondinfectie, bloeding, longontsteking, thrombose, embolie, …
   
 • specifiek voor de maagband:
  • Problemen met het poortje (omkantelen, loskomen, …): deze complicaties zijn de meest voorkomende maar in de regel eenvoudig op te lossen. Vaak is er een kleine heringreep voor nodig.
  • Band slipping:
   band slipping

   hierbij ‘slipt’ de maag onder de band door en ontstaat er boven de band een maag die veel te groot is. De maagband kan vervolgens gaan kantelen. Hierdoor zal het voedsel niet goed meer uit de maag kunnen weglopen en de patiënt zal veel moeten overgeven. Een heringreep is dan vaak nodig.

  • Band erosie: de maagband schuurt de maagwand langzaam stuk. Hierdoor ‘groeit de band in de maag in’ en zal het voedsel ook rond de band in de rest van de maag kunnen lopen en de patiënt zal terug bijkomen in gewicht. Een heringreep is nodig. Dit is de meest ernstige maar minst frequente complicatie van de maagband. De belangrijkste risicofactoren om banderosie te ontwikkelen zijn diabetes, maagbelastende medicatie zoals ontstekkingsremmers en roken.
  • Onvoldoende gewichtsverlies: dit is meestal een gevolg van onvoldoende aanpassing aan de maagband: snoepen, slechte kwaliteit voedsel, te weinig beweging enzovoort.
  • Zuurbranden: zuurbranden wordt veroorzaakt door zure maaginhoud die in de slokdarm terug vloeit (reflux) en is het gevolg van een moeilijke doorgang van de maagband. Die reflux kan ook aanleiding geven tot nachtelijk hoesten wanneer de maagsappen terugvloeien tot in de keel. Deze symptomen kunnen de eerste tekenen zijn van een bandslipping. U neemt dan ook best contact op met uw chirurg.
© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer