heelkundig >

opvolging

opvolging

De behandeling van obesitas is een levenslange behandeling. Of u nu opteert voor een operatieve of een niet-operatieve behandeling: levenslange begeleiding is absoluut noodzakelijk.

Ook en vooral in geval van een operatie is levenslange opvolging altijd belangrijk en dit bij om het even welke operatie. De eerste tijd na een operatie gebeurt deze opvolging altijd bij uw chirurg en uw diëtiste. In de regel wordt u op controle verwacht om de drie maanden het eerste jaar en om het half jaar, het tweede jaar na de ingreep. Sommige mensen zullen ook verdere begeleiding van een psycholoog of kinesist nodig hebben. Wanneer uw gewicht voldoende gestabiliseerd is en wanneer tussentijdse bloedcontroles een gunstige evolutie laten zien, kan deze opvolging na 2 jaar voor het grootste deel gebeuren bij uw huisarts. Maar ook dan zal uw chirurg steeds beschikbaar blijven voor herevalutie.

Obesitas is een ernstige aandoening en kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen. Maar ook de behandeling van obesitas kan belangrijke negatieve bijwerkingen hebben met negatieve invloed op uw gezondheid. Meestal zijn deze negatieve bijwerkingen makkelijk op te lossen. Maar als u ze gedurende lange tijd zou negeren, kunnen er zéér belangrijke gevolgen voor uw gezondheid zijn.

Het engagement van het obesitasteam bestaat erin dat we alles in het werk stellen om u goed te behandelen. We verwachten van u het engagement om u goed te laten begeleiden!

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer