heelkundig >

overzicht

overzicht

Er zijn in feite 4 grote principes volgens dewelke iemand door een operatie kan vermageren:

 1. minder kunnen eten (door een verkleining van de maag)
 2. minder opnemen van calorieën en voedingsbestanddelen door het verleggen van de voedselstroom (bypass)
 3. optreden van dumping (zeer ‘ziek’ gevoel na het eten van geconcentreerde gesuikerde of vette voeding)
 4. hormonale veranderingen waardoor het hongergevoel vermindert.

Een absolute basisvoorwaarde blijft een gezond eet- en beweegpatroon als sleutel tot succes. ‘Wonderoperaties’ bestaan niet. Ingrepen versterken enkel het effect van de juiste keuzes in leefgewoonten.

Verschillende types vermageringsoperaties
Die 4 grote principes hebben geleid tot 3 soorten operaties.

Een overzicht:

 1. De restrictieve operaties (restrictief betekent minder kunnen eten) (maagverkleiningsoperaties) zijn er op gericht om u minder te doen eten. In de regel worden hierbij beperkingen opgelegd aan de maag, door deze te verkleinen, deels dicht te maken of simpelweg door er een band rond te plaatsen. Van de restrictieve operaties zijn de maagring (LAP-band, gastric banding, maagband,…) en de verticale gastroplastie of Mason ingreep ongetwijfeld de meest gekende. Het is belangrijk dat de patiënt die een restrictieve operatie ondergaat zich ook daadwerkelijk aan die opgelegde beperkingen houdt. Anders kunnen er immers ernstige complicaties komen of zijn de resultaten van deze operatie eerder beperkt.
  Verwacht gewichtsverlies: 50% van het overgewicht.
  De sleeve resectie (onderdeel van de Duodenal Switch, zie onder) zorgt er ook voor dat men minder kan eten doch heeft naast dit ‘restrictieve effect’ ook een hormonaal gestuurd effect dat het gewichtsverlies beïnvloedt.

 2. De derivatieve operaties (omleidingsoperaties) zijn er op gericht om minder uit het voedsel op te nemen. In de regel wordt hiervoor het voedsel omgeleid zodat het minder lang in contact is met de verteringssappen. De Scopinaro en voor een groot stuk de Duodenal Switch (DS) zijn hier de prototypes. En hoewel de duodenal switch eigenlijk een gemengde operatie is (zie onder), ligt het voornaamste werkingsmechanisme in de omleiding en daardoor de verminderde opname. Het belangrijkste nadeel van dit soort operaties is het risico dat het lichaam niet meer alle essentiële voedingsbestanddelen (vitaminen, mineralen, soms zelfs eiwitten, …) in voldoende mate uit het voedsel kan opnemen. Dit fenomeen noemt men ‘malabsorbtie’. Er moeten dan regelmatig supplementen worden toegediend via inspuitingen of infusen. Patiënten met een Scopinaro ingreep hebben bij onvoldoende voedingsaanpassing vaak ernstige last van een stinkende diarree.
  Geschat gewichtsverlies: 80% van het overgewicht.


 3. De gastric bypass is een een combinatie van een restrictieve en een derivatieve ingreep: een mengoperatie. De bedoeling is natuurlijk om de nadelen van de twee principes zo klein mogelijk te houden (minder strikte regels voor het eetgedrag dan bij type 1, minder ‘malabsorbtie’ dan bij type 2 en zelden diarree) en tegelijkertijd de voordelen van beide principes te combineren. Dit is de gastric bypass. Op dit moment is dit de meest gebruikte operatie wereldwijd en door het Kenniscentrum van de Belgische Overheid de gouden standaard geworden.
  Geschat gewichtsverlies: 70-75% van het overgewicht.

Alle types ingrepen worden in ons ziekenhuis laparoscopisch uitgevoerd. De keuze van de operatie volgt na een uitgebreide screening en is afhankelijk van persoon tot persoon.

Het is erg belangrijk om te beseffen dat alle patiënten die een vermageringsoperatie ondergaan – om het even welke! – levenslange opvolging nodig hebben. In alle gevallen zijn regelmatige controles absoluut noodzakelijk.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer