heelkundig > sleeveresectie >

ingreep

ingreep

De Sleeve resectie gebeurt in de operatiezaal onder narcose en wordt laparoscopisch uitgevoerd. Via 5 kleine incisies in de buikwand, gaat de chirurg de maag van onder naar boven in 2 delen snijden. Een smalle buismaag (in verbinding met de dunne darm) blijft achter en het ‘overtollig’ stuk maag wordt verwijderd.
Deze ingreep gebeurd ook met een nietjes of staple apparaat met zes rijen nietjes, drie rijen aan elke kant.
Het onderste deel van de maag wordt bewaard.. De ingreep duurt gemiddeld 30-45 minuten maar met de voorbereidingen en narcose komen we al snel aan meer dan een uur.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer