heelkundig > sleeveresectie >

principe

principe

De Sleeve resectie werd steeds beschouwd als een een zuiver restrictieve ingreep. Meer en meer wordt duidelijk dat een verandering van hormonen in het lichaam mee het gewichtsverlies bepalen. Er wordt een buismaag gecreëerd doordat een zeer groot deel van de buitenste zijde van de maag wordt weggenomen. Zo wordt een buismaag, een ‘mouw’ of sleeve gecreëerd. Een Sleeve-resectie maakt meestal deel uit van een operatie (de duodenal switch) die in 2 tijden (dus niet tegelijkertijd) wordt uitgevoerd. Het is een operatie die vooral wordt uitgevoerd bij mensen die om allerlei redenen (te hoog BMI, te hoog operatie-risico, voorgeschiedenis van ernstig maaglijden, …) niet in aanmerking komen voor een operatie in één tijd. Meer en meer wordt de ingreep toegepast als op zich zelf staande ingreep.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer