het team >

diŽtisten

diŽtisten

Een bijzondere taakverdeling

De diëtisten die deel uit maken van de werking van de Obesitaskliniek hebben een eigen taakverdeling uitgewerkt. Ze worden in hun dienst ondersteund door een team van logistieke medewerkers.

Joke en Katrien zijn diëtisten verbonden aan de Obesitaskliniek staan in voor het beantwoorden van alle vragen rond de voeding. Zij voeren de gesprekken tijdens de screening. Ze geven advies i.v.m. de voorbereiding van een heelkundige ingreep en volgen de voedingsstatus na de operatie op. Je kan ook bij hen terecht voor de begeleiding tijdens een niet-operatief behandeltraject. Heb je vragen over de voeding, dan kun je je altijd tot hen richten.

Joke Ramakers

Joke Ramakers,
Diëtiste Obesitaskliniek

Katrien Geuens

Katrien Geuens,
Diëtiste Obesitaskliniek

 

Magda, Rita en Gitte verzorgen de adviezen op de afdeling en zorgen er mee voor dat het dieet na de operatie voor elke patiënt naar wens verloopt.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer