het team >

psychologen

psychologen

Een aparte aanpak

Ann Strauven

An Strauven is klinisch psycholoog en erkend gedragstherapeute. Ze is tevens bestuurslid binnen VZW eetexpert (Coöordinatie zorg obesitas Volwassenen) en erkend supervisor bij de VVGT. Binnen de obesitaskliek staat ze in voor screening, begeleiding voor en na een eventuele ingreep én voor begeleiding binnen een niet-operatief gedragstherapeutisch behandeltraject.

Tijdens het screeningsproces is de doelstelling: kennismaking, in kaart brengen van de aard en ernst van het obesitasprobleem. Verder worden verschillende levensdomeinen overlopen en bekeken of er ook op andere domeinen eventueel problemen worden ervaren (stemmingsproblemen, angsten, familiale problemen, psychiatrische aandoeningen). Doelstelling is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige moeilijkheden, om op basis hiervan een individueel behandelplan op maat te kunnen opstellen. Samen met haar krijg je meer inzicht in de functies van het eetgedrag, in je copingstijl (dit is de manier waarop je omgaat met moeilijke gevoelens en problemen). Er zal worden aan de slag gegaan met zelfwaardering, sociale vaardigheden, zelfcontrole, enz.

an.strauven@azmol.be

 

Ward Proost

Ook Ward Proost maakt deel uit van het obesitasteam en werkt mee aan de screening en opvolging van patiënten.

 

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer