obesitaskliniek >

hoe begin ik?

hoe begin ik?
 1. Huisarts

  Als u een gespecialiseerde behandeling voor uw overgewicht overweegt, is de eerste persoon die u hierbij om raad kan vragen uw huisarts. Hij of zij zal u al een bondig overzicht kunnen geven van de verschillende behandelingsmogelijkheden. Hij of zij zal u ook kunnen vertellen voor welke van die mogelijkheden u eventueel in aanmerking komt en zal u tenslotte in onderling overleg met een verwijsbrief doorverwijzen naar een gespecialiseerd multidisciplinair centrum voor obesitasbehandeling.

 2. Informeren

  Vooraleer u een beslissing kan nemen over een goede behandeling, moet u voldoende op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. Het is daarom van het grootste belang dat u zich goed informeert. Niet alle informatie die u op het internet of in andere media kan vinden, is echter altijd even juist of adequaat. Het is daarom belangrijk dat u zich hierin laat begeleiden, bij voorkeur door uw huisarts of door andere mensen die voldoende kennis van zaken hebben.

 3. Familie en vrienden

  Omdat obesitas een zo veel voorkomende aandoening is, kent u ongetwijfeld mensen in uw omgeving die één of andere vorm van behandeling hebben ondergaan. Als u de mogelijkheid hiertoe heeft, is het zéér nuttig om met deze mensen te praten. Informeer u echter grondig en degelijk over de exacte behandeling die zij ondergingen. Vergelijk geen 2 verschillende behandelingen met elkaar. Laat u de dagdagelijkse realiteit met alle mogelijke nadelen maar ook resultaten grondig uitleggen. Maar houd er rekening mee dat u mogelijk net die éne persoon spreekt die een uitzonderlijk goed of juist een uitzonderlijk slecht resultaat heeft bekomen. Eventueel kan u contact opnemen met lotgenoten via de patiëntenvereniging.

  Mensen met overgewicht weten maar al te best dat obesitas een belangrijke weerslag heeft op het sociale leven. Maar ook een behandeling van overgewicht zal eenzelfde belangrijk impact hebben op uw dagelijks leven. Niet alleen uw gezondheid zal verbeteren, maar ook uw omgeving zal merken dat u vermagert. Daarom is het meestal goed dat u op voorhand familie en sommige vrienden informeert over uw beslissing. Zij zullen u immers ook kunnen helpen en bijstaan in de moeilijke momenten die eigen zijn aan alle vormen van obesitasbehandeling. Zij zullen ook kunnen meedelen in de tevredenheid over het uiteindelijke resultaat.

 4. Werkgever

  Zoals voor elke medische behandeling, kan er u voor de behandeling van uw obesitas werkonbekwaamheid worden voorgeschreven. De duur van de werkonbekwaamheid varieert (van één dag tot enkele weken) al naargelang de aard van uw beroep en de aard van de behandeling. Bespreek die verwachte werkonbekwaamheid op voorhand met uw chirurg en overleg met uw werkgever over het beste moment waarop u die werkonbekwaamheid plant.
  Zoals voor elke medische behandeling bent u niet verplicht om uw werkgever te vertellen welke medische behandeling u dient te ondergaan. Eventuele verzekeringspapieren zijn steeds strikt vertrouwelijk.

 5. Hospitalisatieverzekering

  Indien u over een bijkomende hospitalisatie verzekering beschikt, zorg dan dat u in bezit bent van de nodige documenten voor uw opname.

 6. Afspraak maken via het afsprakensecretariaat
   
 7. Wat meenemen bij de eerste consultatie
   
  • verwijsbrief van de huisarts
  • overzicht van uw medicatie
  • overzicht van alle begeleide en niet-begeleide vermageringspogingen
  • eventuele röntgenfoto’s in uw bezit
  • overzicht van uw persoonlijke medische voorgeschiedenis
  • lijst met eventuele allergieën.
© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer