obesitaskliniek > medische vragenlijst >

inleiding

inleiding

Bij elke medische begeleiding, maar zeker bij elke operatie is het belangrijk dat uw behandelende arts een overzicht heeft van uw ‘medische voorgeschiedenis’. Naast de aandoeningen die u heeft, is het medicatiegebruik van belang alsook de operaties die u mogelijk in het verleden reeds onderging. Ook eventuele gekende allergieën zijn uiteraard erg belangrijk wanneer u een medische behandeling ondergaat.

Niet alleen uw persoonlijke geschiedenis is belangrijk, ook de aandoeningen die bij uw familieleden voorkomen, kunnen een aanduiding van uw persoonlijke gezondheid en de eventuele gezondheidsrisico’s vormen. Vandaar dat er naast een ‘persoonlijke’ vragenlijst ook een vragenlijst ‘familiale geschiedenis’ bestaat.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer