obesitaskliniek >

onze aanpak

onze aanpak
 1. Huisarts

  Uw huisarts is de centrale figuur in verband met uw gezondheid. Hij of zij heeft een overzicht van uw medische voorgeschiedenis en aandacht voor alle aspecten van uw gezondheid. In die zin is het cruciaal dat uw huisarts u mee begeleidt in het traject van vermagering dat u gekozen heeft. Hij of zij heeft inspraak in de uiteindelijke beslissing en zal u ook de nodige ondersteuning en opvolging kunnen geven tijdens uw behandeling. Omdat we uitdrukkelijk deze centrale rol van de huisarts willen erkennen, vragen wij bij voorkeur bij uw huisarts een verwijsbrief voor onze obesitaskliniek op te halen. Deze verwijsbrief bevat liefst ook uw medische voorgeschiedenis, uw medicatiegebruik en eventuele allergieën. Desgewenst kan uw huisarts voor u een afspraak maken bij één van de 3 bariatrische chirurgen van ons obesitascentrum.

 2. Verkennend gesprek

  Bij voorkeur na verwijzing van uw huisarts, komt u bij één van de 3 chirurgen terecht. Deze eerste raadpleging wordt opgevat als een verkennend gesprek, zowel voor u als voor ons. Voor u omdat er op dit gesprek een overzicht van de verschillende al dan niet chirurgische therapieën wordt gegeven en omdat u op dit gesprek met alle mogelijke vragen terecht kan. Voor ons omdat wij u beter leren kennen via zorgvuldig geselecteerde vragen. Aan de hand van de antwoorden zal overigens een screeningsonderzoek kunnen worden gepland. Die planning houdt rekening met uw voorgeschiedenis, uw algemene gezondheidstoestand en uw wensen en verwachtingen.

 3. Screening

  Om te kunnen beoordelen welke behandelingsmethode het best bij u past, moet er eerst onderzocht worden welke de oorzaken en gevolgen van het overgewicht zijn. Hiervoor worden mogelijks enkele technische onderzoeken (bloedonderzoeken, ECG, radiografieën, gastroscopie (maagonderzoek)…) uitgevoerd maar ook enkele meer uitgebreide gesprekken met de diëtiste, de psycholoog en de bewegingscoach van onze obesitaskliniek en een consult bij een endocrinoloog om eventuele onderliggende hormonale afwijkingen op te sporen en zo nodig te behandelen.

  Al deze onderzoeken en gesprekken zullen immers mee bepalen met welke behandelingsmethode u het meeste kans op succes heeft. U krijgt zelf op die manier ook een beter inzicht in de oorzaken van uw overgewicht en in de verschillende mogelijke behandelingen. U kan aan meerdere mensen uitleg vragen over de diverse aspecten ervan.

  De onderzoeken en gesprekken gebeuren op één dag in daghospitalisatie: u komt ’s ochtends naar het ziekenhuis waar alle onderzoeken en gesprekken volgens een persoonlijk aangepast schema plaats vinden. In de namiddag mag u het ziekenhuis verlaten.

 4. Multidisciplinair overleg

  Nog dezelfde avond komt het obesitasteam samen om alle bevindingen in een multidisciplinaire groep te bespreken en een eenduidig advies te formuleren.

 5. Bespreken van het advies

  Enkele dagen na dit ‘screeningsonderzoek’ komt u opnieuw bij uw behandelende specialist om het advies van het obesitasteam te bespreken. Dit advies houdt uiteraard rekening met uw wensen en verwachtingen, maar vooral met de voor u medisch meest verantwoorde behandelingskeuze om te komen tot een duurzaam, veilig maar ook realistisch resultaat. Een heelkundige ingreep is daarbij maar één van de vele mogelijkheden. Dit advies zal daarom niet altijd of voor iedereen overeen komen met de oorspronkelijke ideeën of verwachtingen. Het kan bindend zijn en het is niet uitgesloten dat een bepaalde behandeling verbonden is aan strikte voorwaarden (dieet, begeleiding). In elk geval wordt dit advies gemotiveerd en uitgelegd en met u overlegd.

  Het is belangrijk dat u zich realiseert dat dit advies altijd het resultaat is van een ploeg mensen die allen professioneel met (de behandeling van) obesitas bezig zijn en dat zij – naast een grondige medische kennis – kunnen bogen op een jarenlange ervaring.

 6. De behandeling

  Is de voorgestelde behandeling niet-operatief, dan kunt u in de obesitaskliniek terecht voor een op maat gemaakt begeleidingsprogramma.

  Is de behandeling operatief, dan zal uw chirurg – met behulp van illustraties – de ingreep nogmaals grondig met u doornemen en u op de hoogte stellen van de te verwachten resultaten en de mogelijke nadelen en/of complicaties ervan. U kunt de voorgestelde behandeling nog eens grondig bespreken met familie, vrienden, en zeker met uw huisarts. Vanaf dat moment kan de datum van de operatie worden vastgelegd.

© H. Hartziekenhuis Mol. disclaimer